202208g6-Arbres remarquables-Arbrer4

Cyprès d’Abarqu d'Iran (Marie-José PL)

202208g6-Arbres remarquables-Arbrer4